Nevezés

Hosszabított nevezési határidő: március 25.

Egyéni bolt nevezésének feltételrendszere a 11 főkategóriában:

A 11 főkategóriában egyenként nevező kereskedelmi egységek egyenkénti értékelésének szempontjai többek között: 

 • Az üzlet belső terének kialakítása, dizájnja
 • Az árukészlet minősége, összetétele, specialitásai 
 • Az árukészlet minőségi kihelyezése
 • Fogyasztói tájékoztatás színvonala az üzletben (árukijelzők, egyéb, a vásárlói tájékoztatók elérhetősége, hasznossága)
 • Az üzlet technológiai berendezésének színvonala
 • Az üzlet környezettudatos „politikájának” szempontjai
 • Az üzlet és környezetének kapcsolata (társadalmi felelősségvállalás)
 • Portál kinézete
 • Speciális, fogyasztóbarát szolgáltatások a vásárlók számára
 • Egyéb, a professzionális kereskedelmi működést igazoló tevékenység, aktivitás
 • Amennyiben az üzlet bármely különdíjra pályázik, úgy az oda vonatkozó szempontrendszernek megfelelő információkat is tartalmaznia kell a pályázatnak. 
 • A vásárlótér fogyasztóbarát, funkcionális kialakítása (terek elosztása, az áru könnyű elérhetősége, akadálymentesített vásárlótér stb.)

A zsűri a megadott szempontok alapján a beadott pályaműveket 1-10-ig pontszámokkal értékeli. A legmagasabb pontszámot elért üzlet a kategóriagyőztes.

A jelentkezés online rendszerben zajlik. A nevezési űrlap kitöltése, valamint a nevezési feltételek és az ÁSZF elfogadása után, az elküldés gombbal válik érvényessé.

A nevezett boltokat bemutató dokumentációk között szerepelnie kell 8-10, a bolt külsejét és belsejét, valamint az alkalmazottakat is bemutató fényképnek (ez a része nem feltétele a nevezésnek), amelyek nyomtatásban is megfelelő minőségben használhatóak.

Amennyiben a Store Insider szaklap friss áru különdíjára is szeretne pályázni, a nevezési űrlap második részében az erre vonatkozó részt is töltse ki.
 

BEKÜLDHETŐ ANYAGOK, DOKUMENTUMOK:

A nevezéshez szükséges:
•  Általános leírás az üzletről/kereskedelmi láncról, a piaci környezetről, kért információkról és kritériumokról, szöveges bemutatása annak, hogy miért tartják kiemelkedőnek az adott kategóriában a pályázó üzletet/kereskedelmi láncot. Összesen maximum 5000 karakterben, 
•  Referenciák igazolása (szakvélemény, vevők véleménye, fotó, videofilm, szakcikk stb.), 
•  Nyilatkozat a közölt adatok, információk hitelességéről.


Filmes anyagok (filmek és esettanulmányi videók): mp4 formátumban, kizárólag hd vagy full HD felbontásban. 
A videók hossza nem haladhatja meg a 3 percet!

Képes anyagok, fotók: jpg, png vagy pdf formátumban, 300 dpi felbontásban, max 10 db

Prezentációk: ppt, pdf formátumban. Terjedelem: maximum 10 slide
/Nem kötelező/

Weboldalak / közösségi médiás oldalak: a pályázati anyagon fel kell tüntetni a weboldal pontos elérhetőségét

Mobilalkalmazások: az alkalmazás elérhetőségét fel kell tüntetni a pályázati anyagon, ha szükséges, promóciós kódot kérünk, hogy minden tartalomhoz hozzáférhessen a zsűri

Nyomtatott anyagok: célszerű elektronikus formában feltölteni a pályázathoz tartozó tárhelyre, illetve nyomtatott formában beküldeni egy példányt a Kiadóba (cím: PPH Media, 1037 Budapest, Montevideo u. 3/b.), hogy döntőbe jutás esetén a személyes zsűrizésen teljes valójában is megvizsgálható legyen.

AZ ÉRTÉKELÉS MENETE

Első kör: online zsűrizés
Minden zsűritag zárt, online rendszerben névre szóló belépőkóddal pontozza az alkotásokat 1-10-es skálán.
A zsűritagok pontszámainak átlaga alapján a verseny kiírója határozza meg a finalistákat.
Nem kerülhet a finalisták közé a nevezések több mint 50%-a, valamint 6.0 átlagpontszám alatti alkotás. Ha egy kategóriában egyik alkotás sem éri el a 6.0 pontszámot, abban a kategóriában a kiíró nem hirdeti ki a finalisták táborát. 

Második kör: 'személyes' zsűrizés a helyszínen – csak kereskedelmi lánc kategóriában

Az üzletnek bizonyítania kell, hogy abban az alkategóriában, amelyre nevezett, az adott feltétel – és minőségbiztosítási rendszere országos lefedettségű, és valamennyi egységében az átlagtól magasabb fejlettségi szinten működik, illetve színvonalú.

NEVEZÉSI DÍJ EGYÉNI BOLTOK ESETÉBEN:
9900 Ft + Áfa / kereskedelmi egység


Hosszabított nevezési határidő: március 25.

A nevezési űrlap kitöltésével és a nevezési feltételek elfogadásával adható be a pályázat. Ezek után automatikusan érkezik egy visszaigazoló e-mail a nevezési űrlap kitöltésekor megadott e-mail címre, amely tartalmazza a hozzáférést a pályázatot bemutató dokumentációk feltöltésére szolgáló felhőhöz.

Nevező adatai

Nevezés adatai

Ahol maga az üzlet megtalálható
max. 1500 karakter
Pl. üzletfilozófia, környezet, elhelyezkedés, funkció, árukészlet mérete, cikkelemszám, food-nonfood termékek aránya. Maximum 2000 karakter
Pl. milyen kreativitással, ötlettel, eligazítással, feliratokkal készült a biztonságra és a védekezésre

A „Leglátványosabb Mizo kihelyezés” különdíj

A Store Insider szaklap friss áru kategóriájának különdíja

Kérjük, térjen ki, hogy az alábbi termékkategóriák közül melyek találhatóak meg az üzletben: pékáru, húsáru, zöldség-gyümölcs, tejtermék, grill, halak. Maximum 1500 karakter

A NÉBIH különdíja

Amennyiben igen, kérjük az alábbi mezők kitöltését.
* Jelenleg tejföl, joghurt, sajt és túró termékkategóriákban érhetők el KMÉ-védjegyes termékek. A különdíj elnyerésének nem feltétele, hogy mind a 4 termékkategóriában értékesítsen KMÉ-védjegyes terméket! ** Azonos márkanév alatt forgalmazott azonos összetételű, csomagolású, csupán a kiszerelési méretükben eltérő termékeket egynek tekintjük.

Nyilatkozat:
A nevezési feltételeket elfogadom és nevezésemhez kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatokat teszem:
Alulírott nyilatkozom, hogy az általam készített és beadott pályamű más személy/cég szerzői (illetőleg szellemi alkotáshoz fűződő) jogát nem sérti. Nyilatkozom, hogy a pályamű elkészítéséhez esetlegesen felhasznált idegen alkotás jogosultjától a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást megszereztem.
Alulírott kijelentem és szavatolom, hogy az általam készített és beadott pályamű harmadik személy, vagy szervezet személyhez fűződő jogait (jóhírnevét, képmását, hangfelvételhez fűződő jogát), vagy más személy/szervezet védjegyét, szabadalmát, ipari/üzleti titkát nem sérti és más személynek nincs olyan joga, amely a pályamű benyújtását, közzétételét korlátozná, vagy kizárná. Kijelentem és szavatolom továbbá, hogy a pályamű nem sérti a gazdasági reklámtevékenység alapvető szabályairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a fogyasztóvédelmről szóló 1997. évi CLV. törvény, fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait.
Hozzájárulok, hogy a beadott pályaművet Az Év Boltja 2022 versenyhez kapcsolódó rendezvényeken bemutassák.
Hozzájárulok, hogy a Professional Publishing Hungary Kft. a pályaműről készült dokumentációt, leírást, illetőleg - ahol ez indokolt - magát a pályaművet, a nyomtatott, illetve elektronikus médiában a nyilvánosság tájékoztatása céljából közzétegye.
Elfogadom, hogy az általam beadott pályamű és adathordozó a verseny után a Professional Publishing Hungary Kft. archívumában marad.
A jelentkezéssel (szerződés) a Megrendelő hozzájárul képviselői és kapcsolattartói személyes adatainak kezeléséhez a szerződés teljesítése és üzleti kapcsolattartás céljából. Hozzájárul továbbá, hogy számára a Vállakozó hírleveleket küldjön. A Megrendelő kijelenti, hogy Vállalkozó adatkezelési tájékoztatóját megismerte és kifejezetten elfogadja.