Hosszabított nevezési határidő: március 25.

Kereskedelmi láncok értékelésének feltételrendszere IDE KATTINTVA tölthető le!
/Amennyiben nem sikerül letöltenie, próbálja más böngészőből, mert a chrome nem mindig engedi. Köszönjük!/

A leírásban részletezett, kategóriákhoz tartozó pályázati anyagok beadásán túl, a kereskedelmi lánc nevezéseket abban az esetben tekintjük érvényesnek, ha a pályázati anyag beadása mellett, a nevező lánc legalább 3 db egyéni bolt nevezéssel is indul, amely között legalább egy budapesti és egy vidéki boltnevezésnek lennie kell (a 3. egység nevezése szabadon választott)
 


A nevezési űrlap kitöltésével és a nevezési feltételek elfogadásával adható be a pályázat. Ezek után automatikusan érkezik egy visszaigazoló e-mail a nevezési űrlap kitöltésekor megadott e-mail címre, amely tartalmazza a hozzáférést a pályázatot bemutató dokumentációk feltöltésére szolgáló felhőhöz.

 

NEVEZÉSI DÍJ: 
59 900 Ft + Áfa / 3 nevező kereskedelmi egység

Pályázó adatai

Nyilatkozat:
A nevezési feltételeket elfogadom és nevezésemhez kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatokat teszem:
Alulírott nyilatkozom, hogy az általam készített és beadott pályamű más személy/cég szerzői (illetőleg szellemi alkotáshoz fűződő) jogát nem sérti. Nyilatkozom, hogy a pályamű elkészítéséhez esetlegesen felhasznált idegen alkotás jogosultjától a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást megszereztem.
Alulírott kijelentem és szavatolom, hogy az általam készített és beadott pályamű harmadik személy, vagy szervezet személyhez fűződő jogait (jóhírnevét, képmását, hangfelvételhez fűződő jogát), vagy más személy/szervezet védjegyét, szabadalmát, ipari/üzleti titkát nem sérti és más személynek nincs olyan joga, amely a pályamű benyújtását, közzétételét korlátozná, vagy kizárná. Kijelentem és szavatolom továbbá, hogy a pályamű nem sérti a gazdasági reklámtevékenység alapvető szabályairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a fogyasztóvédelmről szóló 1997. évi CLV. törvény, fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait.
Hozzájárulok, hogy a beadott pályaművet Az Év Boltja 2022 versenyhez kapcsolódó rendezvényeken bemutassák.
Hozzájárulok, hogy a Professional Publishing Hungary Kft. a pályaműről készült dokumentációt, leírást, illetőleg - ahol ez indokolt - magát a pályaművet, a nyomtatott, illetve elektronikus médiában a nyilvánosság tájékoztatása céljából közzétegye.
Elfogadom, hogy az általam beadott pályamű és adathordozó a verseny után a Professional Publishing Hungary Kft. archívumában marad.
A jelentkezéssel (szerződés) a Megrendelő hozzájárul képviselői és kapcsolattartói személyes adatainak kezeléséhez a szerződés teljesítése és üzleti kapcsolattartás céljából. Hozzájárul továbbá, hogy számára a Vállakozó hírleveleket küldjön. A Megrendelő kijelenti, hogy Vállalkozó adatkezelési tájékoztatóját megismerte és kifejezetten elfogadja.